عکاسی معماری

سپتامبر 6, 2019

عکاسی معماری داخلی

عکاسی معماری به طور معمول یا نمای بیرونی ساختمان ها را نشان می دهد یا نمای داخلی آنها را به تصویر می کشد. تکنیک های مورد […]
سپتامبر 6, 2019

عکاسی معماری خارجی

عکاسی معماری از نمای خارجی در روزها از مزیت نور موجود و در دسترس (نور خورشید) استفاده می کند و یا اگر در شب هنگام انجام […]
سپتامبر 6, 2019

تکنیک های اولیه عکاسی معماری و پیش نیازهای ورود به این حرفه

همانگونه که در تعریف عکاسی معماری گفتیم عکاسی معماری به عکسبرداری از ساختمان ها می پردازد. اما این تعریف به این معنی نیست که عکاسی معماری […]
سپتامبر 6, 2019

اصول عکاسی معماری

یکی از اصل های اساسی در عکاسی معماری استفاده از کنترل پرسپکتیو (Perspective control) با تاکید بر خطوط عمودی غیرهمگرا (موازی) است. این امر با تثبیت […]
سپتامبر 6, 2019

تاریخچه عکاسی معماری

اولین عکس معماری همان عکسی بود که توسط ژوزف نیسه‌فور نیپس (Nicéphore Niypce) گرفته شد این عکس هم اولین عکس موفق از طبیعت بود و هم […]
سپتامبر 6, 2019

عکاسی معماری چیست ؟

عکاسی معماری چیست عکاسی معماری یکی از شاخه های هنر عکاسی صنعتی است و منظور از آن عکسبرداری از ساختمان ها و سازه های مشابه است. سوژه این […]
سپتامبر 6, 2019

راهنمای ساده عکاسی معماری

معماری مدرن   زمان عکس گرفتن از بناهای مدرن می‌توانید سبک انتزاعی و مدرن‌تری را به کار ببرید، برای این منظور از زاویه‌های غیرمعمول عکس‌ بگیرید […]